Select the desired language or select your country on the map  /

Odaberite željeni jezik ili odaberite državu na karti

Tehnoguma companies

Tehnoguma tvrtke

TEHNOGUMA d.o.o. ,Zagreb
CMP Savica Šanci, Obrtnička 1,
10 000 Zagreb,
Veleprodaja:
T: + 385 (0)1 2499 515
tehnoguma@tehnoguma-zg.hr
Financije:
T:+ 385 (0)1 2226 823
Računovodstvo:
T: + 385 (0)1 2499 519
Tajništvo:
T: + 385 (0)1 2406 242

Tehnoguma d.o.o. Split
Solinska 56, 21 000 Split
T: + 385 (0) 21 772 150,
T: + 385 (0) 21 772 151,
split@tehnoguma-zg.hr

Tehnoguma d.o.o. Osijek
T: + 385 (0) 99 7060 302
T: + 385 (0) 91 2289 006
zvonimir.vukovic@tehnoguma-zg.hr

Tehnoguma d.o.o., Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 114,
11 070 Beograd, Srbija
T: + 381 (0)11 630 47 65
e-mail: info@tehnoguma.rs
www.tehnoguma.rs

Euroguma d.o.o., Sarajevo
Ul. Safeta Zajke bb,
71 000 Sarajevo, BiH
T: +387 (0) 33 776 350
e-mail: euroguma@euroguma.ba
www.euroguma.ba

TG Stil d.o.o.
(PODNE OBLOGE)
CMP Savica Šanci, Obrtnička 1 ,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: + 385 (0)1 2455-822
e-mail: tgstil@tgstil.hr
www.tgstil.com.hr

TG Art d.o.o.
(PLOČASTI MATERIJALI)
CMP Savica Šanci, Obrtnička 1 ,
10 000 Zagreb,
T: +385 (0)1 2499 528
e-mail: tgart@tgart.hr
www.tgart.hr

Nautic Line d.o.o.
(PRODAJA I UGRADNJA NAUTIČKE OPREME)
CMP Savica Šanci, Obrtnička 1 ,
10 000 Zagreb,
T: +385 (0)1 2499 528
e-mail : nauticline@nauticline.hr
www.nauticline.hr